Ste prejeli sklep o izvršbi s strani FURS?

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, začne davčni organ postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o izvršbi. Dolžnik mora plačati tudi zamudne obresti in stroške davčne izvršbe. Z izvršbo se lahko poseže na vsako dolžnikovo premoženje, če ni z zakonom izvzeto iz izvršbe. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.

Kakšne možnosti imate?

Dolgovane obveznosti plačate ali vložite lahko vlogo za odobritev ugodnejšega plačila davka:

Zoper sklep o izvršbi lahko vložite pritožbo (v 8 dneh). Pritožba zoper sklep o izvršbi pa ne zadrži začete izvršbe. S pritožbo tudi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, tj. listine, s katero vam je bilo naloženo plačilo dolga (npr. odločba o odmeri davka).

Če se ugotovi, da izvršba ni bila upravičena, davčni organ po uradni dolžnosti povrne izterjane zneske. Več informacij je dostopnih na spletni strani FURS TUKAJ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!