Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K)

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je objavljen v Uradnem listu št. 162 z dne 8.10.2021. Cilj spremembe je, da se zavarovancem, ki so po 1.1.2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in so po tem datumu še naprej plačevali prispevke, obdobje plačevanja prispevkov od 1.1.2013 do prve prekinitve, šteje v pokojninsko dobo brez dokupa po ZPIZ-2.

Po novem torej v pokojninsko dobo brez dokupa šteje:

  • obdobje obvezne vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31.12.2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,
  • obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1.1.2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31.12.2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki,
  • dokupljena zavarovalna doba do 31.12.2012, če si bili za to obdobje plačani prispevki,
  • obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti,
  • obdobja delovnega razmerja v tujini.

Zavod ima dolžnost v roku 6 mesecev od začetka uporabe tega zakona, da po uradni dolžnosti na novo odmeri starostno pokojnino oziroma odmeri starostno pokojnino namesto predčasne, uživalcem pokojnin, ki so z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje med 1.1.2013 in prvo prekinitvijo uveljavili pravico do starostne ali predčasne upokojitve po zakonu. Pri tem je potrebno upoštevati čas prostovoljne vključitve od 1.1.2013 do prve prekinitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa, če so se uživalci pokojnin prostovoljno vključili v obvezno zavarovanje do 31.12.2012 in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki. Na novo odmerjena pokojnina pripada uživalcem od začetka uporabe tega zakona.

Spremembe začnejo veljati 23.10.2021, uporabljati pa se začnejo s 1.11.2021. Dodatne informacije si lahko preberete v novici Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje TUKAJ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!