Nadgradnja eZahtevka za refundacijo nadomestil

ZZZS obvešča, da je elektronska priprava in oddaja zahtevka za nadomestilo plače omogočena preko portala SPOT, vse bolj se uveljavlja tudi elektronska oddaja zahtevkov preko t.i. spletne storitve oz. vmesnika za oddajo eZahtevkov direktno iz programa za plače preko SPOT-a in do ZZZS. V cilju optimizacije in poenostavitve priprave in oddaje eZahtevka so bile z dnem, 18. 11. 2021, uvedene spremembe tako pri eZahtevku, kot pri eObračunu.

eZahtevek:

  • Pri fiksnem obračunu nadomestil je dovoljena vrednost za Povprečno mesečno obveznost pri zavezancu med 1 in 200 ur (prej je bilo možno med 0 in 999,99).
  • Ker je predpogoj za refundacijo nadomestila to, da je delodajalec izplačal nadomestilo plače delavcem, je na eZahtevku na portalu SPOT ob polju, v katerega vlagatelj zapiše datum izplačila delavcem, dodana izjava ”Z digitalnim podpisom potrjujemo, da so bila delavcem tega dne izplačana nadomestila plač in da so bile poravnane vse zakonske obveznosti”.

eObračun:

  • Pri fiksnem obračunu nadomestil je dovoljena vrednost za Število ur povprečne mesečne obveznosti delavca med 1 in 200 ur (prej je bilo možno med 0 in 999,99).
  • Za delavce, ki delajo krajši delovni čas in se zanje uporabi posebni delovni koledar, se v polju Število ur povprečne mesečne obveznosti privzeto še naprej prikaže podatek iz zahtevka (torej povprečna mesečna obveznost, ki velja za delodajalca), vendar ga je možno popraviti na manj (saj imajo delavci, ki imajo krajšo delovno obveznost od polne praviloma tudi manjšo povprečno mesečno obveznost).
  • Formula za izračun normiranih ur je usklajena z veljavnimi predpisi, zato se po novem normirane ure izračunajo iz podatkov dejanske in povprečne mesečne obveznosti na konkretnem obračunu (prej so se izračunavale iz podatkov zahtevka, iz skupne dejanske in skupne povprečne mesečne obveznosti pri delodajalcu, ki je bila navedena na zahtevku).

Elektronski naslov in telefonska številka vlagatelja:

  • Če vlagatelj eZahtevka želi, da se na eZahtevek zapiše drug kontaktni elektronski naslov in/ali telefonska številka, lahko spremembo teh podatkov izvede le v profilu uporabnika.

Avtomatsko obveščanje o pozitivno rešenih eVlogah:

  • Vključili so elektronsko obveščanje o pozitivno rešenih eZahtevkih, oddanih preko vmesnika eNDM. Doslej je bilo avtomatsko obveščanje vzpostavljeno le za eZahtevke, oddane preko portala SPOT.

Ne prezrite še:

Vsebinska pomoč ZZZS pri oddaji eZahtevkov

Sodelavci ZZZS, ki vlagateljem eZahtevkov nudijo vsebinsko pomoč, so dostopni preko posebnega klicnega centra za nadomestila, in sicer na telefonski številki: 01 / 30 77 555 ali preko elektronskega naslova: nadomestila@zzzs.si.

Obvezno elektronsko vlaganje eZahtevkov od 1. januarja 2023

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije postopoma uvaja obvezno elektronsko vlaganje eZahtevkov prek informacijskega sistema SPOT oziroma vmesnika eNDM za poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Vlaganje eZahtevkov je omogočeno že od leta 2017, obvezno pa bo na podlagi novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja postalo s 1. januarjem 2023. Obvezno vlaganje eZahtevkov predstavlja nadgradnjo uvedbe elektronskega bolniškega lista, ki ga poslovni subjekti obvezno prevzemajo preko portala SPOT že od februarja 2020 dalje.

Po 1. januarju 2023 bodo zahtevke za refundacijo v papirni obliki lahko vlagali le delodajalci, ki so fizične osebe, in sicer za delavce, ki so zavarovani z zavarovalno podlago 016 (za gospodinjske pomočnice, osebne tajnice, delavce na kmetiji in podobno).

Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na:
klicni center za nadomestila: tel. št. 01 / 30 77 555 
elektronski predal klicnega centra: nadomestila@zzzs.si
enotni kontaktni center MJU (glede uporabe vmesnika ali portala): ekc@gov.si

Vir: ZZZS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!