Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11.11.2021

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je sprejela Vlada RS 11.11.2021. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 12.11.2021. Besedilo odloka je dostopno TUKAJ.

Pomembnejše spremembe so naslednje:

  • določa se, da je v trgovskih centrih odgovorna oseba za preverjanje pogoja PCT upravnik oziroma lastniki, solastniki in najemniki poslovnih prostorov, ki poslujejo v sklopu trgovskega centra, ki je odgovorna za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT v trgovskih centrih
  • na novo se določa pogoje izvajanja sejemske in kongresne dejavnosti, ki je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti je potrebno zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev.
  • spreminja pogoje za izvajanje javnih kulturnih prireditev, ki so dovoljene izključno s sedišči, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči. Strežba in uživanje hrane in pijače še vedno nista dovoljena. Omejitve pa ne veljajo za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, ki pa morajo izpolnjevati pogoj PCT.
  • redno prezračevanje zaprtih prostorov se mora izvajati v skladu s priporočilom NIJZ
  • določa se obvezna izdajo potrdila v primeru presejalnega testiranja s testom HAG v eni uri po izvedbi testa
  • pogoja PCT ni treba več izpolnjevati uporabnikom storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe, prav tako je odpravljena izjema za verske uslužbence, da jim pri opravljanju individualne duhovne oskrbe ni treba uporabljati zaščitne maske
  • določi se obveznost samotestiranja za učence, dijake ter otroke in mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, pri čemer se določa, da se samotestiranje opravi v šoli pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj (v določenih primerih pa se samotestiranje izvaja v domačem okolju – zavodi s posebnimi programi). Uporaba te določbe se prestavlja na 17.11.2021. Za učence osnovne šole je potrebno prehodno pridobiti pisno soglasje oz. nesoglasje staršev za samotestiranje. V primeru neizvajanja samotestiranja (nesoglasje) se šolanje izvaja na daljavo. Tovrstno samotestiranje se šteje za izpolnjen pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Ministrstva so objavila tudi seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki jih lahko najdete na povezavi TU (čisto spodaj).

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!