Vlada sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati v ponedeljek 8.11.2021. Del odloka, ki se nanaša na testiranje učencev osnovne šole in dijakov, pa se prične uporabljati 15.11.2021, kot je obrazloženo spodaj.

Besedilo odloka je dostopno na povezavi TUKAJ.

Odlok dejansko ni v celoti nov temveč gre za spremembe in dopolnitve prejšnjega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa, da je pogoj PCT izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju, ki ostajajo enaka kot po prejšnjem Odloku.

Prav tako glede izpolnjevanja pogoja PCT še vedno velja, da ga morajo izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (razen v času opravljanja dela od doma), ali samostojno opravljajo dejavnost. Tudi kategorije uporabnikov, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT, so ostale enake.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, torej ne predstavljajo več strošek delodajalca.

Pri izjemah od izpolnjevanja pogoja PCT so naslednje spremembe:

  • starostna meja je bila iz 15 znižana na 12 let, torej pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let,
  • uporabnikom zdravstvenih storitev ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (dodatno dopisana gripa),
  • v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, je dodana prostorska omejitev, in sicer mora biti na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2, prodajalne pa morajo na vidnem mestu ob vhodu obesiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev,
  • dodatno je določeno, da omejitve tudi ne veljajo v primerih poslovanja sodišč, pri čemer ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča, ob upoštevanju okoliščin izrednega dogodka.

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT in veljavnost klasičnih HAG testov ter HAG testov za samotestiranje ostaja enako (48 ur), kot je veljalo tudi ob zadnji spremembi prejšnjega Odloka. Za opravljanje dela se je torej že s 1.11.2021 povišala pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur.

Dodatno je določeno, da se v avtobusnem in železniškem prometu izpolnjevanje pogojev lahko izjemoma preverja tudi v notranjosti vozil, kadar zaradi operativnih ali varnostnih razlogov ni mogoče zagotoviti preverjanja ob samem vstopu v vozilo.

Učenci osnovne šole in dijaki se morajo testirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. S 15.11.2021 se samotestiranje prične opravljati v vzgojno-izobraževalnem zavodu in sicer 3x tedensko. V ta namen jim pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Prav tako je obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za študente, pri čemer se samotestiranje prav tako opravi v izobraževalni instituciji. Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Maska iz blaga torej ne predstavlja več ustrezne zaščite pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih krajih.

Tudi izjeme od nošenja mask so spremenjene, in sicer:

  • pri učencih ni več izjem od nošenja mask, torej je potrebno kirurško masko ali masko tipa FFP2 nositi tudi v matičnih učilnicah,
  • pri govornikih v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je izjema od nošenja mask mogoča, če je medsebojna razdalja vsaj 3 metre (prej 1,5 m),
  • v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač, je izjema mogoča le ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo,
  • črtana je izjema za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo le ta pogoj (sicer je bila zaostritev tega pogoja že prejšnji teden, zdaj pa je v celoti črtan),
  • dodana je izjema za verske uslužbence pri opravljanju individualne duhovne oskrbe.

Ukrepa prezračevanja poslovnih prostorov in razkuževanja rok ostaneta nespremenjena.

Zbiranje ljudi je začasno prepovedno. Zbiranje je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.

Dovoli pa se zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih pod pogoji zakona, ki ureja javna zbiranja, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je mogoče zagotavljati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Pogoje preverja organizator shoda (sam ali z varnostnikom) ob vstopu na shod in mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence shoda, da je pogoj PCT obvezen za udeležbo.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno v sedečem režimu med 5. in 22. uro.  Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu objavljeno največje dovoljeno število hkrati prisotnih oseb v prostoru. Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

Brez časovne omejitve je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance (menze).

Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.  Javne športne prireditve pa so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Strežba hrane in pijače na javnih kulturnih in javnih športnih prireditvah ni dovoljena.

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!