Vlada sprejela Sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2

Vlada nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija. Prav tako se nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svoje pristojnosti, in priporoča njegovo uporabo tudi za javne uslužbence, zaposlene v teh subjektih.

Hkrati Vlada predlaga drugim državnim organom in lokalnim skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija.

Vlada tudi poziva vse preostale delodajalce, da z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog, organizirajo delo na način, da se le-to opravlja na domu.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!