Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

V odredbo so po novem uvrščeni naslednji poklici:

 1. Varilci/varilke ipd. (koda 7212);
 2. Voznik/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
 4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
 6. Kuharji/kuharice (koda 5120);
 7. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
 8. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);
 9. Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. (koda 7126);
 10. Livarji/livarke (koda 7211);
 11. Strugarji/strugarke (koda 7223);
 12. Mesarji/mesarke (koda 7511);
 13. Bolničarji/bolničarke, negovalci/negovalke v zavodih (koda 5321).

Poklici od tč. 9 do vključno tč.13 so dodani na novo.

ZRSZ za zgoraj navedene poklice, brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe, poda soglasje za zaposlitev tudi tujcem z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela. V navedenih poklicih lahko delodajalec brez preverjanja izpolnjevanja navedenega pogoja v posameznem koledarskem letu zaposli največ 100 tujcev.

Ta odredba začne veljati 29.12.2021 in velja do 30.6.2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!