Podaljšana uporaba pretečenih osebnih izkaznic

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici podaljšuje uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27.3.2022. Že PKP9 (ZIUPGT) je do konca leta 2021 na območju Republike Slovenije podaljšal uporabo osebnih izkaznic, ki jim je veljavnost potekla od 29.3.2020, če v tem času ni prišlo do spremembe osebnih podatkov na dokumentu.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki ga je sprejel državni zbor 9. decembra 2021 in bo začel veljati 1. januarja 2022, podaljšuje uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27.3.2022. To velja za vse osebne izkaznice, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost od 29.3.2020 do 27.3.2022, če:

  • v tem času ni prišlo do spremembe podatkov, navedenih na dokumentu, in
  • fotografija na osebni izkaznici še izkazuje imetnikovo pravo podobo.

MNZ opozarja, da bo uporaba pretečenih osebnih izkaznic mogoča zgolj za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Republike Slovenije. Uporaba osebnih izkaznice v te namene pa ni mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali enotno matično številko občana (EMŠO), ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe. Prav tako opozarjajo, da prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče.

Sprejeta sprememba sicer še ni bila objavljena v Uradnem listu RS.

 

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!