Podpis Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti

Gospodarska zbornice Slovenije je s kolektivno organizacijo SAZOR podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Besedilo sporazuma je dostopno na povezavi TU, v veljavo pa stopi 25.12.2021.

Zavezanci za plačilo avtorskega honorarja po sporazumu so vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in ki bodisi posedujejo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma imajo tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najemajo ali z njo razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali naročajo fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja.

Zavezanci so dolžni z Združenjem SAZOR skleniti licenčno pogodbo v roku 1 meseca od poziva, vendar ne kasneje kot pol leta od začetka veljavnosti sporazuma. Več informacij je dostopnih na spletni strani GZS Sporazum s k.o. SAZOR (gzs.si).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!