Povračilo izgubljenega dohodka za karanteno in višjo silo za samozaposlene in družbenike poslovodne osebe odslej mogoče po noveli ZNUPZ-A

Obveščamo vas, da od 4.12.2021 dalje velja Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A). Objavljen je v Uradnem listu št. 189 z dne 3.12.2021.

Zakon ureja težko pričakovano povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike poslovodne osebe, za čas trajanja karantene in višje sile, kot je predstavljeno spodaj.

 

Upravičenec

Oseba, ki zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, in sicer:

  • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona v obvezno zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2
  • družbenik ali delničar gospodarske družbe oz. ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je nad na uveljavitve zakona zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
  • kmet, ki je na dan uveljavitve zakona v zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali 5. odstavka 25. člena ZPIZ-2.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile, se šteje:

  • otroke do vključno 5. razredna osnovne šole,
  • otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
  • otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

 

Pogoji za delno povračilo

Izgubljeni dohodek se delno povrne le v naslednjih primerih:

  • če se upravičenec ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo
  • če je bila upravičencu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo
  • če upravičenec ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole

 

Časovna omejitev

Ukrep traja od 1.7.2021 do 31.12.2021 in se lahko s sklepom Vlade podaljša še za obdobje največ 6 mesecev.

 

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka

Višina znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za časa, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile, povezane z varstvom otroka, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

 

Postopek

Upravičenec mora preko informacijskega sistema FURS (e-Davki) predložiti vlogo najkasneje do 15.1.2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 EUR. FURS nakaže delno izgubljeni dohodek najkasneje do 15.2.2022.

FURS za izvajanje nalog uporabi in obdeluje podatke iz dokazil o karanteni na domu, ki jih k vlogi predloži upravičenec. Vlogi za povračilo iz razloga višje sile, povezane z varstvom, je potrebno priložiti ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine.

V primeru podaljšanja ukrepa upravičenec vloži vlogo v roku 15 dni od pridobitve dokazila o karanteni ali višji sili, vendar najkasneje do 15.7.2022. V tem primeru nakaže FURS delno izgubljeni dohodek do 10. dne v mesecu za vloge, prejete v preteklem mesecu.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!