Predpraznične spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 24.12.2021.

Spremembe so naslednje:

  • uporabniki storitev izkazujejo pogoj PCT z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa (prej PCR 72 ur in HAG 48 ur), za ostale namene, tudi opravljanje dela ostane veljavnost nespremenjena (PCR 72 ur, HAG 48 ur)
  • nastopajoči na vajah za kulturno prireditev so izjema od obvezne uporabe zaščitne maske,
  • prepovedano je konzumiranje prevzete hrane in pijače ob in na prevzemnih mestih,
  • največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah je 750,
  • izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač 31.12.2021 in 1.1.2022: izvajanje gostinske dejavnosti ni časovno omejeno, gostje morajo pred vstopom v gostinski obrat, kjer se v noči med 31.12.2021 in 1.1.2022 izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, opraviti testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje ali pa negativni rezultat testiranja dokazovati s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 12 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo gostinsko dejavnost strežbe jedi ali pijač v noči med 31.12.2021 in 1.1.2022, določijo mesto samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi iz prejšnjega odstavka evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe.
  • 24.12.2021, 25.12.2021, 31.12.2021 in 1.1.2022 se dovoli zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ 3 gospodinjstev. Zbiranje oseb iz prejšnjega stavka je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe starejše od 6 let pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!