Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 3.12.2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 4.12.2021.

S spremembo Odloka se na seznam priznanih cepiv proti COVID-19 vključi cepivo z imenom Covaxin proizvajalca Bharat Biotech iz Indije. Omenjeno cepivo je od začetka novembra na seznamu cepiv Svetovne zdravstvene organizacije, za katere se priporoča uporaba.

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost. Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve (stojnice) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.

Prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na način prodaje zunaj prodajaln v skladu z zakonom, ki ureja trgovino. Dovoljena je na območju, ki ga ima lokalna skupnost v svojem aktu določenega za prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način. Odgovorna oseba izvajalca oz. organizatorja sejemske prireditve mora pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljalca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

Strežba hrane in pijače na sejemski prireditvi na odprtih površinah – stojnicah (izjema je tradicionalna priprava in strežba pečenega kostanja) ni dovoljena. Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno samo v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru. Brez časovne omejitve je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance. Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oz. družabni program, ni dovoljeno.

Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili NIJZ. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki izpolnjujejo pogoj PCT. V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, prav tako se omeji št. oseb na 80 % zmogljivosti naprave. V odprtih žičniških napravah pa je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža, razen, če gre za otroke, ki so mlajši od 6. leta starost in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta, razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra, upravljavec žičniških naprav pa je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!