Dodatna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

Državni zbor RS je 13.1.2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/22), o čemer smo vas že obvestili.

Člani sveta zavoda so na seji sprejeli sklep o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, priznanih do vključno 31. decembra 2010,  v višini 3,5 odstotka od 1. januarja 2022, o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, priznanih v letu 2011, v višini 1,7 odstotka od 1. januarja 2022 ter o uskladitvi pokojnin in drugi prejemkov, priznanih od 1. januarja 2012 dalje, o uskladitvi najnižje pokojnine, zagotovljene pokojnine in najnižjega zneska invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2, v višini 1 odstotka, vse od 1. januarja 2022.

Po tem sklepu usklajena najnižja pokojnina znaša 282,36 EUR, zagotovljena pokojnina 626,20 EUR, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 392,43 EUR.

Uskladitev pokojnin se izvede pri izplačilu pokojnin za mesec januar 2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!