Državni zbor sprejel novelo Zakona o davku na dodano vrednost

Poslanci so 27.12.2021 sprejeli novelo Zakona o davku na dodano vrednost, s katero se v slovenski pravni red implementirajo štiri evropske direktive. Novela zakona je objavljena v Uradnem listu št. 3 z dne 7.1.2022 in začne veljati 22.1.2022.

Pomemben del novele po besedah MF predstavljajo poenostavitve za davčne zavezance in davčni organ ter ukrepi, ki sledijo okoljski politiki. Uvaja se pravica davčnih zavezancev do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil brez izpustov CO2 za poslovno rabo. Ob tem poudarjajo, da mora podjetje v delu, ko se vozilo uporablja za zasebne namene, obračunati DDV. Ukinja se obveznost identifikacije za namene DDV za davčnega zavezanca brez sedeža v Sloveniji, kadar ta opravlja le dobave, za katere mora DDV plačati prejemnik blaga ali storitev. Za davčne zavezance, ki prvič predlagajo obračun DDV se ukinja tudi obveznost predložitve dodatne dokumentacije k obračunu, kar predstavlja poenostavitev za zavezance. Ukinja se tudi prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, ki je bil do sedaj v višini 7.500 evrov letnega katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva.

Z novelo zakona se ukinja tudi obveznost izročitve računa v papirni obliki kupcu, razen kadar kupec zahteva račun v tej obliki. Pri tem se obveznost izdaje računa v informacijskem sistemu davčnega zavezanca ne spreminja, ukrep sledi izključno okoljskim ciljem.

Več si lahko preberete v novici MF na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!