Izplačevalci dohodkov lahko podatke VIRVDC oddate še do konca januarja

FURS obvešča, da ste izplačevalci dohodkov morali davčnemu organu do 31.12. posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki ste jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Če tega še niste storili, boste lahko preko eDavkov oddali podatke še do konca meseca januarja.

Oblika in način dostave podatkov je določena v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Izplačevalci oddate podatke preko sistema eDavki (VIRVDC).

Pri  morebitni ponovni, naknadni oddaji popravkov oz. dodatnih podatkov FURS opozarja, da je potrebno posredovati celotne (tudi že predhodno posredovane) podatke in ne zgolj popravke oz. dodatne podatke,  saj sicer s popravki oziroma dodatnimi podatki nadomestite vse prvotno posredovane podatke. V primeru, da izplačevalci tega ne storijo, davčni organ ne more izdati pravilnega in popolnega informativnega izračuna dohodnine, zavezanci za dohodnino pa morajo posledično vlagati ugovore zoper informativni izračuna dohodnine, kar predstavlja dodatno delo in stroške tako za davčne zavezance kot za davčni organ.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!