MGRT za letos napoveduje dobrih 640 milijonov evrov novih razvojnih spodbud

MGRT obvešča, da bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijonov evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo.

Sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Objavo prvih javnih razpisov lahko gospodarstvo pričakuje že konec tega meseca.

Razvojna sredstva bo ministrstvo dodelilo na tri načine: preko javnih razpisov, programov za krepitev podpornih ekosistemov in preko postopkov javnega naročanja blaga in storitev. Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in tudi preko izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), SID banke in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Prva javna razpisa bosta objavljena že predvidoma konec januarja, in sicer za digitalno transformacijo podjetij in za mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022.

Več informacij je dostopnih v novici MGRT TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!