S 1.1.2022 začetek uporabe novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki jih je Državni zbor sprejel 13.7.2021, je pripravilo MJU. Zakon med drugim spodbuja lokalno in regionalno gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, uvaja pa tudi nekaj novosti in izjem, ki omogočajo večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga.

MJU pojasnjuje, da je bil cilj sprememb in dopolnitev ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU (to so naročila male vrednosti), odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti, hkrati pa se urejajo in dopolnjujejo določbe o prekrških. Zakon v določenem delu tudi nekoliko dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo in mejno vrednost za uporabo postopka naročila male vrednosti, hkrati pa se zaradi zagotavljanja večje transparentnosti ureja objava seznamov evidenčnih naročil izključno na portalu javnih naročil.

Več informacij o spremembah je dostopnih v novici MJU na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!