Sprejem vlog za zaposlovanje in delo tujcev v obdobju začasnih ukrepov v upravnih zadevah

Zavod za zaposlovanje RS obvešča, da je v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb  omejena tudi možnost vlaganja vlog pri organih v upravnih zadevah. Namen je čim bolj preprečili ali zmanjšali število stikov med ljudmi.

Navedeno v obdobju do 19. 2. 2022 pomeni naslednje:

  • Omeji se možnost vlaganja pisnih in ustnih vlog pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu. Zaželeno je vlaganje vlog za tujce po pošti ali v nabiralnik ZRSZ.
  • Ljudje, ki bodo vloge, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu, vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti in dogovoriti za termin.
  • Omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa.
  • Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev.
  • Omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa.
  • Omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

Sprejem vlog za zaposlovanje in delo tujcev:

  • Za urejanje nujnih in neodložljivih zadev, ki jih ni možno urediti po telefonu ali elektronski pošti, se predhodno naročite po telefonu: 031 393 169 (Tamara Molj).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!