Sprejet Zakon o debirokratizaciji

Državni zbor je 27.12.2021 sprejel tudi Zakon o debirokratizaciji, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 3 z dne 7.1.2022. Veljati bo začel 15 dni po objavi, določbe v zvezi z vročanjem preko elektronskega predala (16., 20., 21., 22. in 23. člen) pa se bodo začele uporabljati 6 mesecev po objavi v Uradnem listu RS. Besedilo zakona je dostopno na povezavi TU.

Pomembnejša sprememba zakona je predvsem uvedba t.i. »elektronskega naslova za vročanje« in možnost vročanja dokumentov v upravnem postopku preko takšnega elektronskega naslova. Sestavni del elektronskega naslova je tudi kontaktna številka mobilnega telefona, na katero posameznik prejema in iz katere posameznik pošilja kratka obvestila v zvezi z vročanjem.

Poslovno sposoben posameznik lahko tako že ob prijavi prebivališča pristojnemu organu sporoči svoj elektronski naslov za vročanje in kontaktno številko mobilnega telefona, s čimer soglaša, da komunikacija med njim in uporabniki stalnega registra prebivalstva poteka tudi preko elektronskega naslova za vročanje ali kontaktne številke mobilnega telefona. Če posameznik nima svojega elektronskega naslova ali mobilne številke pa lahko navede elektronski naslov in mobilno številko druge osebe, ki jo s tem pooblasti za prejemanje in pošiljanje obvestil, ter priloži tudi njeno soglasje.

Posledično se v tudi dokumenti vročajo v elektronski obliki, če je oseba seveda sporočila naslov varnega elektronskega predala ali drugega elektronskega predala. Če je oseba iz elektronskega predala poslala vlogo, se šteje, da je s tem sporočila svoj elektronski predal. Organ osebi pošlje obvestilo, da se dokumenti vročajo v elektronski obliki preko tega naslova, dokler pravna ali fizična oseba ne sporoči, da želi vročitev dokumenta v fizični obliki. V določenih, z zakonom predpisanih primerih, pa se dokumenti še vedno vročajo v fizični obliki (če tako določa zakon, če tako oceni organ, če ni mogoča vročitev v elektronski obliki, če tako zahteva naslovnik).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!