Sprememba pojasnila FURS glede subvencije HAG testov za samotestiranje

FURS je 12.1.2022 spremenil razlago v zvezi z upravičenim obdobjem, v katerem so lahko kupljeni hitri testi za samotestiranje in o času porabe teh testov po PKP10 (ZDUPŠOP). Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni kadarkoli do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje. Zakon namreč časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje ne določa. Posledično je FURS v svojih pojasnilih TU  spremenil odgovor na vprašanje št.13:

13. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni  v prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je rok za porabo prejetih subvencij?

Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 2022. Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!