Vlada sprejela predlog ukrepov za podporo trgu dela

Vlada je na seji 29.1.2022 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela. Z njim naslavlja odsotnosti iz razlogov bolniške in karanten, ki se izražajo v pomanjkanju delovne sile, kar se lahko začasno omili s povečanim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

Veljavni ZUTD določa, da začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec . Ne glede na navedeno lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

S predlogom tega zakona se predlaga izjema od navedenega pravila, in sicer na način, da se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur. Tak ukrep naj bi veljal  do 31.12.2022.

Gre za predlog predpisa, ki še ni bil sprejet v Državnemu zboru in se posledično vsebina še lahko spreminja.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!