Državni zbor sprejel Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov

Državni zbor je 22.2.2022 sprejel Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki pa še ni objavljen v Uradnem listu. Veljati bo začel naslednji dan po objavi.

Zakon določa začasne ukrepe na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev:

  1. solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine (Več informacij je dostopnih na spletni strani MDDSZ Solidarnostni dodatek za omilitev posledic visokih cen energentov | GOV.SI)
  2. začasno oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije
  3. znižanje tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost elektrooperaterjev
  4. izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev plina

Besedilo Zakona je dostopno na spletni strani Državnega zbora RS.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!