Državni zbor sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Državni zbor je 22.2.2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki pa še ni objavljen v Uradnem listu. Veljati bo začel naslednji dan po objavi.

Zakon določa pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, in sicer je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1.12.2021 in ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 %. Izjava se vloži na FURS do 15.4.2022. Podrobno metodologijo ocenjevanja škode, pogoje in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo bo predpisala Vlada, predvidoma v 8 dneh po uveljavitvi zakona. Upravičenost do prejete pomoči ugotavlja FURS v letu 2023, po objavi letnih poročil za leto 2022.

Zakon določa tudi začasne ukrepe na področju kmetijstva in na davčnem področju (predložitev DDPO in DohDej do 30.4.2021).

Besedilo Zakona je dostopno na spletni strani Državnega zbora RS.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!