Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej za leto 2021

FURS opozarja, da se bliža rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2021. Oba obračuna je mogoče oddali le elektronsko prek sistema eDavki.

Na podlagi 2. odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku, je potrebno davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb predložiti najpozneje v 3 mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.  Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2021 je potrebno predložiti najkasneje do 31.3. tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj).

Podrobne informacije so na storitveni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31.3. tekočega leta za preteklo leto. Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj). Davčni zavezanec, ki namerava v obračunu DohDej za leto 2021 obvestiti FURS o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan od 1.1.2022 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige in evidence, kot to določa 5. odstavek 308. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Podrobnejše informacije so na predstavitveni spletni strani Finančne uprave RS (FURS).

Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu za leto 2021 je podrobneje pojasnjena v posebni novici z dne 11. 2. 2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!