Nove izkaznice dovoljenj za prebivanje za tujce

MNZ obvešča, da se bodo dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja od 14.2.2022 izdajala v obliki treh samostojnih listin, in sicer:

  • tujcem, državljanom tretjih držav (tudi tistim, ki so družinski člani državljana Evropske unije, državljana Švicarske konfederacije ali slovenskega državljana), izkaznice dovoljenja za prebivanje druge generacije,
  • tujcem, državljanom Švicarske konfederacije, izkaznice dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije,
  • tujcem, državljanom Evropske unije, izkaznice potrdila o prijavi prebivanja za državljana Evropske unije.

Veljavnost izkaznice je pri dovoljenju za začasno prebivanje in potrdilu o prijavi prebivanja enaka veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja, pri dovoljenju za stalno prebivanje in potrdilu o prijavi stalnega prebivanja pa je veljavnost izkaznice tri, pet ali deset let, odvisno od starosti tujca, ki se mu izkaznica izda.

Izkaznice dovoljenja za prebivanje prve generacije, izdane državljanom tretjih držav, ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti. Tudi izkaznice potrdila o prijavi prebivanja, izdane državljanom Evropske unije v plastificirani obliki, ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti.

Izkaznice dovoljenja za prebivanje, izdane državljanom Švicarske konfederacije, njihovim družinskim članom, družinskim članom državljanov Evropske unije in družinskim članom slovenskih državljanov v plastificirani obliki, ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti, vendar najdlje do 3. avgusta 2023.

Več informacij je dostopnih v novici MNZ TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!