Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, začne veljati 19.2.2022 in velja tri mesece.

Z odlokom se zgolj podaljšujejo začasni ukrepi, ki so trenutno že uveljavljeni z zgoraj omenjenim odlokom: omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu; vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti; omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa; organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev; omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa; omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal; omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

MJU pojasnjuje, da so ukrepi usmerjeni k zmanjševanju možnosti širjenja nalezljive bolezni in posledično tveganju za začasno zaprtje ali znatno omejeno delovanje organov v upravnih zadevah zaradi okužb zaposlenih (nekatere upravne enote so bile že prisiljene v začasno zaprtje krajevnih uradov).

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!