Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu za leto 2021

FURS opozarja, da skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju).

Pojasnjevanje računovodskih standardov ni v pristojnosti FURS, zato zavezance prosijo, da se v zvezi z nadaljnjimi vprašanji, ki se nanašajo na ugotavljanje prihodkov po pravilih o računovodenju, obračajo na Slovenski inštitut za revizijo (SIR). V zvezi s tem FURS sicer podaja nezavezujoče usmeritve glede obravnave prihodkov po pravilih o računovodenju, ki so dostopne na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!