Predvidene spremembe Zakona o spodbujanju investicij

MGRT sporoča, da je Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij, ki ga bo predložila Državnemu zboru  v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku.

Z zakonom želijo podjetjem omogočiti čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečiti izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami. Zaradi navedenega so v predlogu predvidene spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije tako podjetjem kot različnim oblikam povezovanja podjetij med seboj in z institucijami znanja.

Med ključnimi spremembami, ki jih predlog zakona prinaša, sta aktivacija vseh možnosti za dodeljevanje državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter širitev definicije investicije. Investicije bo tako mogoče izvesti tudi v raziskave, razvoj in inovacije, zato bodo upravičeni stroški tudi osebje, amortizacija instrumentov in opreme, amortizacija stavb in zemljišč, pogodbene raziskave, patenti in denimo režijski stroški.

Sredstva bo za investicije višje do pol milijona evrov razpisovala Javna agencija SPIRIT Slovenija, kamor se bodo lahko prijavila posamezna podjetja. Za investicije, ki bodo višje od dveh milijonov evrov pa bo MGRT prejemal neposredne vloge s strani konzorcijev vsaj treh podjetij in enim podjetjem ali organizacijo za raziskovanje in širjenje znanja.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!