Skrajšanje nadomestila za bolniško v breme delodajalca

Državni zbor je 26.1.2022 sprejel Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), o čemer smo vas že obvestili.

Spremembi obeh zakonov sta objavljeni v Uradnem listu št. 15 z dne 4.2.2022, veljati bosta začeli 15 dni po objavi, uporabljati pa s 1.3.2022.

Po uveljavitvi ZDR-1C bo delodajalec izplačeval nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primeru nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu.

Uveljavitev ZZVZZ-R pa prinaša zavarovancem (med drugim delavcem, s.p. in družbenikom poslovodjem) pod pogoji iz zakona, v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja od 21. dne zadržanost od dela dalje.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!