Razširja se krog upravičencev v gospodarstvu do pomoči zaradi visokih cen energentov

Vlada je spremenila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga je konec januarja predstavila javnosti. V skladu z novim predlogom bi bilo do državne pomoči upravičenih 30.000 subjektov več.

Do pomoči zaradi visokih cen energentov bi bile v skladu z vladnim predlogom zakona upravičene fizične in pravne osebe, ki so bile ustanovljene najkasneje 1. decembra 2021 in so se jim stroški energije v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom povišali za 40 %. Pri tem ni več potrebno, da osebe zaposlujejo vsaj 5 zaposlenih, in da imajo stroške energije v letu 2019 vsaj v višini 10.000 evrov. Prvotno so pogojevali upravičenost do pomoči tudi s 5 % deležem stroškov za energijo v strukturi vseh poslovnih odhodkov, kar so v amandmiranem predlogu zakona umaknili.

Upravičenci bodo morali FURS do 15. aprila 2022 predložiti izjave, v katerih bodo zapisali dejanske podatke, z izjemo podatka glede ocene povečanja stroškov energije v 2022 glede na 2021, ki je ocenjena vrednosti. Pomoč bo upravičencem izplačana v enkratnem znesku do 5. maja 2022, naknadno pa bo v letu 2023 upravičenost do prejete pomoči ugotavljal FURS, in sicer po objavi letnih poročil za leto 2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!