Spremembe pri dokazovanju pogoja PCT in nošnji mask

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list št. 13 z dne 31.1.2022) uvaja test HAG, ki je opravljen od 1.2.2022, za priznanje prebolevnosti.

Slovenija z navedenim dnem torej uvaja tudi slovensko covidno potrdilo o pozitivnem rezultatu hitrega testa (HAG). Razlika med potrdilom Evropske unije in novim slovenskim covidnim potrdilom je ta, da bo slovensko covidno potrdilo začelo veljati sedmi dan ali enajsti dan za osebe, ki izolacije niso skrajšale. Slovensko covidno potrdilo bo veljalo samo v Sloveniji, torej ne bo veljalo v drugih državah in ne bo veljalo za prehod državne meje.

Test PCR bo še naprej ostal dostopen, ko bodo na njega napotene osebe v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2. Če je oseba napotena na testiranje s testom PCR, se ga mora udeležiti, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati navodila NIJZ.

V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se mora oseba najpozneje v 24 urah udeležiti testiranja s testom HAG in se umakniti v samoizolacijo. V primeru negativnega rezultata testiranja s testom HAG se mora oseba z znaki okužbe dihal, ki so prisotni 72 ur od odvzema brisa s testom HAG, udeležiti ponovnega testiranja s testom HAG najpozneje v 24 urah po izteku 72 ur.

Natančneje se določa tudi tip zaščitnih mask, in sicer se v 11. členu besedilo »kirurške maske ali maske tipa FFP2« nadomesti z besedilom »kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3«.

Odlok velja od 1.2.2022.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!