Spremenjeni in dopolnjeni pravilniki o prijavi prebivanja za tujce

Vlada Republike Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 17/2022, vezano na spremembe 58., 102. in 137. člen Zakona o tujcih, ki je stopil v veljavo 27. 4. 2021, v uporabo pa 26. 5. 2021, sprejela:

  • Pravilnik o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov,
  • Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane ter
  • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca.

S spremenjenimi in dopolnjenimi pravilniki je od 14.2.2022 dalje med drugim dana pravna podlaga za zajem tujčevega podpisa v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja.

Upravna enota Ljubljana zato opozarja, da bodo morali tujci, ki so že oddali vlogo, le to dopolniti še z digitalnim podpisom, za katerega se je treba na UE Ljubljana predhodno naročiti na tel. št. 01 828 16 90. Ob klicu svetovalki navedite številko vaše zadeve/vloge.

Obenem obveščajo vse tujce, ki so na UE Ljubljana vložili vlogo, da ima upravna enota še vedno močno povečan pripad vlog in da se vloge rešujejo kronološko po datumu prejema (razen zakonsko določenih prioritet). Ko bo vloga tujca v reševanju, bo s strani uradnika posredovan pisni poziv.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!