Sprostitev ukrepa PCT v gospodarstvu

Vlada je sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati v ponedeljek 21.2.2022. Besedilo odloka je dostopno TU.

S ponedeljkom 21.2.2022 se odpravlja vse dosedanje epidemiološke omejitve tako v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu ter drugih storitvenih dejavnostih.

Potrošnikom in zaposlenim tako ne bo potrebno več dokazovati pogoja PCT ob vstopu v podjetja, prodajalne ali trgovske centre, gostinske lokale ali pri koriščenju različnih storitvenih dejavnosti in v nastanitvenih obratih (hoteli, apartmaji…).

V trgovinski, turistični ali drugih storitvenih dejavnostih ne bodo veljale več omejitve dovoljenega števila ljudi, načina priprave, prevzema, strežbe ali uživanja hrane in pijače, delovnega časa ipd.  Prav tako se po novem sprošča delovanje diskotek in nočnih klubov.

Odlok določa ukrepe, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb, in sicer:

  • higienski ukrepi: razkuževanje (ob vstopu v zaprt javni kraj ter v večstanovanjskih stavbah), varnostna razdalja, prezračevanje (izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov in upravljalci upravljavci poslovnih stavb);
  • pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je potrebno upoštevati priporočila NIJZ,
  • uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih (izjema so med drugim osebe, ki izvajajo športno vadbo in gosti, sedeči za mizo v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač),
  • uporaba zaščitne maske v šolah, razen do sedaj veljavnih izjem, samotestiranje v šolah pa se ukinja,
  • izpolnjevanje pogoja PCT tako za zaposlene/samozaposlene/druge, ki opravljajo delo in uporabnike (razen, če so mlajši od 15 let ali so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji) v dejavnosti zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, in zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu;
  • od 21.2.2022 se ukinja brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje. Proračun bo kril zgolj še testiranje HAG za dejavnosti, kjer se le to še naprej zahteva,
  • izvajalec testiranja mora zagotoviti HAG testiranje tudi drugim osebam, ki se testiranja želijo udeležiti prostovoljno, prav tako morajo lekarne zagotoviti HAG teste za samotestiranje osebam, ki se samotestiranja udeležijo prostovoljno (osebe pa nosijo stroške same)
  • določi se prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (prejšnji odlok).

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!