Uskladitev nadomestil plač v breme ZZZS

ZZZS obvešča, da Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila, vendar le v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Zaradi ZUJF in ZUTPG je bilo usklajevanje do leta 2020 ustavljeno. Ker pa je bila za leti 2019 in 2020 po podatkih SURS negativna rast cen življenjskih potrebščin, se uskladitev do vključno leta 2021 ni izvajala.

Prva uskladitev nadomestil plač v breme ZZZS se tako po daljšem času zaradi navedenih razlogov izvede s 1.3.2022, in sicer na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december 2021, ki je znašala 4,9% (letni indeks = 104,9).

Zaradi navedenega se pri obračunu nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja uporabijo za obračune za mesece zadržanosti od vključno marca 2022 do vključno februarja 2023 v primeru, da je osnova iz predpreteklega leta, količniki na spodnji povezavi (torej za obdobje 03 2022 – 02 2023 ob pogoju osnove iz predpreteklega leta količnik ni več 1,0000, ampak 1,0490).

Količniki so objavljeni na spletni strani ZZZS v povezavi: TU.

Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na klicni center za nadomestila: tel. št. 01 / 30 77 555  ali na elektronski predal klicnega centra: nadomestila@zzzs.si.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!