Vlada spremenila Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki začne veljati 24.2.2022.

Z Odlokom so določeni začasni ukrepi, ki omogočajo: vlaganje vlog brez elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom in način identifikacije, omejujejo vlaganje vlog neposredno pri organih, če ni to edini možen način vlaganja vlog, omejujejo sodelovanje javnosti pri ustnih obravnavah, če ni mogoče drugače poskrbeti za varnost udeležencev, omejujejo pregledovanje dokumentov v prostorih organov, če je mogoče seznanitev doseči tako, da se pošljejo kopije, omogočajo vročanje s seznanitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, ter podaljševanje rokov za izdajo odločb in za izpolnitev materialnih obveznosti.

Zaradi razlogov za odpravo pogoja PCT v dodatnih dejavnostih, med drugim tudi za obiske upravnih enot, vsi veljavni ukrepi v upravnih zadevah niso več nujni, primerni in sorazmerni. Zaradi zmanjšane, a še vedno prisotne nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se spreminja trenutna ureditev dostopnosti do organov v upravnih zadevah, ko je dostop omogočen le strankam, ki drugače ne morejo vložiti vloge. Neposredno do organov bodo torej lahko dostopale vse stranke, vendar bodo namero za vložitev vloge morale predhodno najaviti in se dogovoriti za termin.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!