Interventna zakona za omilitev posledic cen energentov objavljena v Uradnem listu RS

Obveščamo vas, da sta Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) in Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) objavljena v Uradnem list RS št. 29 z dne 4.3.2022 in sta pričela veljati 5.3.2022.

ZUOPVCE določa začasne ukrepe na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev:

  1. solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine (Več informacij je dostopnih na spletni strani MDDSZ Solidarnostni dodatek za omilitev posledic visokih cen energentov | GOV.SI)
  2. začasno oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije
  3. znižanje tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost elektrooperaterjev
  4. izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev plina

ZUOPDCE pa določa pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, in sicer je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1.12.2021 in ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 %. Izjava se vloži na FURS do 15.4.2022. Podrobno metodologijo ocenjevanja škode, pogoje in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo bo predpisala Vlada, predvidoma v 8 dneh po uveljavitvi zakona. Upravičenost do prejete pomoči ugotavlja FURS v letu 2023, po objavi letnih poročil za leto 2022. Zakon določa tudi začasne ukrepe na področju kmetijstva in na davčnem področju (predložitev DDPO in DohDej do 30.4.2021), o katerih smo vas že obveščali.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!