Odmor za dojenje

ZZZS obvešča, da ima mama, zaposlena s polnim delovnim časom, ki doji otroka do 18. meseca starosti, na podlagi potrdila specialista pediatra v skladu z določbami 188. člena Zakona o delovnih razmerjih pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Če je mama v času, ko koristi pravico do odmora za dojenje, začasno zadržana od dela iz razlogov, pri katerih se nadomestilo plače izplačuje v breme OZZ (npr. zaradi bolezni, poškodbe, nege…), ima pravico do tega nadomestila v okviru svoje (preostale) delovne obveznosti. Slednje izhaja iz devetega odstavka 137. člena ZDR, ki določa, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela. Mama bi torej delala eno ur manj, kot znaša njen polni delovni čas.

Tudi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v 41. členu določa, da pravica do nadomestila za istega otroka izključuje prejemanje drugih nadomestil med drugim tudi po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje.

Delodajalec zato lahko v primeru koriščenja odmora za dojenje vloži refundacijski zahtevek le za ure, kolikor znaša delovna obveznost zavarovanke, brez vštevanja ure, za katero ima le-ta pravico do odmora za dojenje. V primeru 8-urnega delovnika bo delodajalec upravičen do refundacije nadomestila v breme OZZ le za 7 ur, za preostalo eno uro pa bo delavki izplačano nadomestilo iz naslova odmora za dojenje (ki ne bremeni sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!