Olajšava za zaposlovanje po ZDDPO-2

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 30 z dne 4.3.2022 sprejet Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki je začel veljati 5.3.2022, uporablja pa se za zaposlitve oseb v navedenih poklicih v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne 1. januarja 2022.

Pravilnik opredeljuje 28 poklicev, za katere na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve in se zanje, na podlagi 55.b člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko uveljavlja olajšava za zaposlitev. Seznam poklicev najdete v Pravilniku na povezavi TU.

55.b člen ZDDPO-2 namreč določa, da zavezanec, ki zaposli osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v obdobju 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Olajšava pa se lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje v poklicu opredeljeno v seznamu, ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!