Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022

FURS je objavil zneske pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku.

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2021 znaša 1.886,48 EUR = PP) so v prvi tabeli na povezavi TU navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2022.

V Uradnem listu RS, št. 38/2022, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1.4.2022 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz druge tabele na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!