Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M) začne veljati 19.3.2022, uporabljati pa se začne 1.4.2022.

Novela ZPIZ-2M uveljavlja nekatere nove pravice, drugim upravičencem zvišuje odmero pravic, zavodu pa vzpostavlja tudi zakonsko podlago za razporejanje sredstev za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih organizirajo reprezentativne invalidske organizacije za delovne invalide ter zveze in organizacije, organizirane na ravni države v interesu uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Dopolnitev 37. člena ZPIZ-2 omogoča, da lahko v primeru, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob sporazumnem dogovoru dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke uveljavi moški, brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova starševstva. Enako pravico lahko uveljavi moški v primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine.

Spremembe 403. člena ZPIZ-2 urejajo usklajevanje invalidnin za telesno okvaro (od 1. januarja 2022 se usklajujejo v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS), prav tako pa tudi odmero invalidnin v sorazmernem delu (v primeru uživalcev sorazmernega dela pokojnine po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti) ter neizplačevanje invalidnin v času bivanja v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Več o ostalih spremembah si lahko preberete v novici ZPIZ TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!