Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

V Uradnem listu RS št. 43 z dne 25.3.2022 je bil objavljen Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S).

Spreminja se 7. odstavek 31. člena, ki ureja najnižje in najvišje nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela v breme ZZZS. Po novem tako nadomestilo ne bo moglo biti manjše od 60 % minimalne plače oziroma za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, bo najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je zavarovan. Nadomestilo pa ne more biti višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal oziroma od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan.

Sprememba prične veljati 9.4.2022, uporabljati pa se prične pri obračunu nadomestila za začasno zadržanost od dela od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se uveljavi ta zakon, torej 1.5.2022.

Do uporabe spremembe zakona velja, da nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal oziroma od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!