Spremembe obračuna bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela

ZZZS obvešča, da bo na podlagi spremembe ZZVZZ-S, o kateri smo vas že obvestili TU in drugih sprememb na področju obračuna nadomestil plač spremenjen tudi Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil. Na podlagi novele ZZVZZ-S bodo spremenjene definicije in formule iz  3. točke 15. člena Pravilnika:

a) V primeru, ko se obračuna nadomestilo plače v breme ZZZS za celomesečno delovno obveznost in je I. bruto, izračunan iz urne osnove za nadomestilo, nižji od 60% minimalne plače, znaša nadomestilo  60% minimalne plače.

b) Ko nadomestilo v breme ZZZS ni obračunano za cel mesec, ampak le za del meseca, je  I. bruto enak preračunanemu znesku 60% minimalne plače. Formula za izračun tega preračunanega zneska je odvisna od tega, ali gre za dejanski ali fiksni obračun nadomestila.

Če povzamemo – spodnji limit za obračun nadomestila plače v breme ZZZS je:

  • za obdobja zadržanosti do vključno 30.04.2022: ZAJAMČENA PLAČA (237,73 EUR).
  • za obdobja zadržanosti od vključno 01.05.2022:  60% MINIMALNE PLAČE (644,66 EUR).
  • v primeru, ko ne gre za obračun nadomestila v breme ZZZS za cel mesec, se spodnji limit ustrezno preračuna.

Zgornji limit pri obračunu nadomestil v breme ZZZS pa ostaja tudi po noveli ZZVZZ-S enak. Torej nadomestilo ne more biti višje od plače, ki bi jo delavec dobil, če bi delal. Delodajalce na ZZZS prosijo, da pri vpisu podatka o zgornjem limitu (urni osnovi za delo), upoštevajo, da glede na določbe ZDR ”plača, ki bi jo delavec dobil, če bi delal”, ne more biti nižja od vsakokrat veljavne minimalne plače.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!