Večji mesečni obseg upokojenskega dela že v veljavi

Državni zbor je 22.2.2022 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), ki je bil 4.3.2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 29 in je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je 5.3.2022.

Veljavni ZUTD določa, da začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec . Ne glede na navedeno lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

Kot smo vas že obveščali, se s sprejemom omenjenega zakona uveljavlja izjema od navedenega pravila, in sicer na način, da se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur. Dodatno se določa, da se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4.000 delavcev, lahko opravi največ 7.500 ur začasnega ali občasnega dela. Ukrepi bodo veljali  do 31.12.2022.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!