Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti

Obveščamo vam, da je bil v Uradnem listu RS št. 35 z dne 11.3.2022 objavljen Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki je pričel veljati 12.3.2022. Besedilo zakona je dostopno na povezavi TU.

Zakon določa načrtovanje in ukrepe za spodbujanje digitalne vključenosti prebivalstva RS. Ukrepi za spodbujanje so: (1) digitalni bon, (2) subvencije za dvig digitalnih kompetenc, (3) sooblikovanje politik resornih ministerstev ter (4) podpora ali izvedba izobraževalnih in promocijskih kampanj.

Digitalni bon je predviden za nakup računalniške opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih kompetenc, v kolikor tako določi vlada na podlagi načrta spodbujanja digitalne vključenosti, ki se pripravlja za dve letno obdobje. Vrednost se določi v višini 100 do 200 EUR, veljavnost pa od 6 do 12 mesecev in se lahko tudi podaljša. Digitalni bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu, ki ga vzpostavi in vodi FURS. Blago, ponudnike in način unovčitve natančneje predpiše vlada z uredbo.

Zakon ureja tudi digitalni bon ’22 za nakup osnovne računalniške opreme v višini 150 EUR, katerega upravičenci so: (1) šoloobvezni otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred, (2) dijak srednje šole, (3) študent višje šole, (4) študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje in (5) udeleženec izobraževalnega programa, subvencioniranega na podlagi tega zakona, ki je star 55 let ali več. Bon se glasi na upravičenca in se unovči od 15.6.2022 do 30.11.2022 pri poslovnih subjektih s sedežev v RS, ki imajo registrirano dejavnost G46.5 ali G47.4. S sklepom lahko vlada podaljša obdobje unovčitve še za 10 mesecev.

Digitalni bon ’22 je mogoče vnovčiti v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih blaga za izključno novo, obnovljeno ali rabljeno računalniško opremo, ki je določena v 6. odstavku 27. člena zakona (prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika, priklopne postaje za prenosni računalnik, zaslona, tipkovnice in miške, digitalnega papirja, digitalnega peresa, čitalnika pametne kartice, spletne kamere, slušalk z mikrofonom, večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika, 3D tiskalnika, zunanje pomnilniške enote, posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in kompleta za učenje programiranja).

Upravičenec digitalni bon ’22 vnovči osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi IZJAVE o unovčitvi digitalnega bona, ki jo določi vlada z uredbo v 2 mesecih od uveljavitve zakona.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!