Zaposlovanje državljanov Ukrajine z in brez začasne zaščite

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da do konca marca na Zavodu še ni bilo prijavljene nobene osebe s priznano začasno zaščito v skladu z Zakonom o uvedbi začasne zaščite.

Z dnem, ko je osebi v RS priznan ta status, oseba pridobi tudi pravico do prostega dostopa na trg dela, to pomeni, da se bodo v Sloveniji lahko zaposlovale pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Delodajalci za njihovo zaposlitev posledično ne bodo potrebovali dodatnega delovnega dovoljenja, kot to velja v večini drugih primerov zaposlovanja tujcev iz tretjih držav. Postopek zaposlitve bo praviloma hitrejši in enostavnejši, seveda pa se lahko pri zaposlovanju oz. integraciji na slovenski trg dela pojavijo druge ovire, na primer zahteve delodajalcev glede znanja slovenskega jezika, prav tako pa postopki zaposlovanja trajajo dalj, kadar gre za zaposlovanje v reguliranem poklicu ali kadar delodajalci za zasedbo delovnega mesta zahtevajo vrednotenje izobraževanja.

Zavod bo sodeloval z delodajalci, ki bodo pripravljeni na prosta delovna mesta zaposliti tudi osebe iz Ukrajine, na enak način kot v vseh primerih iskanja ustreznih kadrov in napotovanja brezposelnih oseb, pogoj pa je, da te osebe uredijo svoj status in se bodo prijavile v evidencah Zavoda. Na tej podlagi jih bodo lahko posredovali na prosta delovna mesta delodajalcev ter obenem delodajalcem preko pisarn za delodajalce nudili celovito podporo pri iskanju ustreznih kadrov.

Če podjetje želi zaposliti tujca iz Ukrajine, ki nima statusa začasne zaščite, je postopek enak kot pri zaposlovanju ostalih tujcev. Za zaposlitev je potrebno preko upravne enote pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki se izda, če Zavod izda soglasje za zaposlitev. Državljani Ukrajine, ki že bivajo in so zaposleni v Sloveniji na podlagi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, bodo še naprej bivali in se zaposlovali v skladu z Zakonom o tujcih in Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Več informacij je dostopnih na spletni strani zavoda TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!