Zaposlovanje državljanov Ukrajine

Kot smo vas že obveščali TU je vlada sprejela sklep začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine.

Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku tako ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne zaščite. Upravna enota izda prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, izkaznico, ki velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznica osebe z začasno zaščito velja, dokler traja začasna zaščita. Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima poleg pravice do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji tudi pravico do:

  • nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev,
  • zdravstvenega varstva,
  • dela (prost dostop na trg dela),
  • izobraževanja,
  • denarne pomoči ali žepnine,
  • združevanja družine,
  • brezplačne pravne pomoči,
  • obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.

Ministrstvo za zdravje pa je pripravilo tudi pojasnila v zvezi z zdravstveno oskrbo beguncev iz Ukrajine, ki so dostopna na povezavi TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!