Brezplačni spletni seminar Oblikovanje delovnega mesta, ergonomija in spol

MDDSZ vabi na brezplačni spletni seminar Oblikovanje delovnega mesta, ergonomija in spol, ki bo potekal videokonferenčno dne 18. maja 2022, od 13.00  do 15.15.

Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je potrebno v večji meri upoštevati vprašanja spola, saj nekatere raziskave ugotavljajo, da se je v svetu uveljavil pogled na varnost in zdravje pri delu, v katerem prevladujejo moški. Delodajalke in delodajalci morajo prilagajati delo posameznicam in posameznikom z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov,  izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela).

S tem seminarjem želijo opozoriti, da se na delovnih mestih premalo pozornosti namenja razlikam med spoloma. Delovna in osebna varovalna oprema pogosto ne upošteva velikosti in oblike ženskega telesa. Tudi organizacijske oblike dela v premajhni meri upoštevajo različne vloge žensk v družbi.

Podrobnosti o spletem seminarju so razvidne iz programa.

Seminar je namenjen zlasti delodajalkam/delodajalcem, strokovnim delavkam/delavcem za varnost pri delu, izvajalkam/izvajalcem medicine dela in kadrovskim delavkam/delavcem, pa tudi delavkam/delavcem in delavskim zaupnicam/zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter vsem, ki jih zanimajo kostno-mišična obolenja, povezana z delom, ergonomija na delovnem mestu in raznolikost delovne sile.

Kotizacije ni. Prijavite se lahko do torka, 17. maja 2022 na naslednji spletni povezavi: https://form.jotform.com/220934404320343

Seminar organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod okriljem Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.

Udeleženci bodo po e-pošti naknadno prejeli potrdila o udeležbi. Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo ministrstvo priznalo strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu 5 točk.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!