Dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 54 z dne 20.4.2022 objavljen Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki dopolnjuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), veljati pa začne 15. dan po objavi, torej dne 5.5.2022.

Dopolnjuje se določba 129. člena ZDR-1, v katero se dodaja nov 3. odstavek, ki določa dodatek na delovno dobo, in sicer se pri izračunu dodatka za delovno dobo, v okviru kolektivne pogodbe lahko upošteva tudi obseg pokojninske dobe, pridobljene z opravljanjem začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Besedilo spremembe je dostopno na povezavi TU (19. člen).

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!