FURS je 11.4.2022 dopolnil pojasnila v zvezi s pomočjo zaradi dviga cen energentov

Obveščamo vas, da je FURS 11.4.2022 dopolnil pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s pomočjo zaradi dviga cen energentov, ki so dostopna na povezavi TU. Dodana so vprašanja 6.1, 9.1 in 25.1.

FURS pojasnjuje, da je pri ugotavljanju upravičenosti potrebno upoštevati porast stroškov na ravni podjetja kot celote. Druge okoliščine, ki vplivajo na porast/ne-porast stroškov energije, se pri izračunu ne upoštevajo. Za upravičenost do pomoči, mora torej podjetje (kot celota) izkazovati nominalno zvišanje stroškov energije, pri čemer mora biti rast stroškov najmanj 40 %.

Cena energije, ki jo porabi najemnik in ni sestavni (intergralni) del najemnine, najemodajalec pa jo na podlagi računov dobaviteljev zgolj prefakturira najemniku, v skladu z računovodskimi standardi ne predstavlja stroška energije najemodajalca. Porabljena energija v opisanem primeru ni posledica opravljanja dejavnosti najemodajalca ampak najemnika. Računovodsko to pomeni, da porabljena energija ne predstavlja potroška prvine poslovnega procesa najemodajalca, zato njeno cenovno ovrednotenje ne more predstavljati njegovega stroška.

Rok za vložitev vloge poteče 15.4.2022. Poračunov na podlagi dejanskih stroškov energije, po tem roku ne bo mogoče zahtevati.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!