FURS je 7.4.2022 dopolnil pojasnila v zvezi s pomočjo zaradi dviga cen energentov

Obveščamo vas, da je FURS 7.4.2022 dopolnil pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s pomočjo zaradi dviga cen energentov, ki so dostopna na povezavi TU. Dodani sta vprašanji 8.1 in 8.2.

FURS pojasnjuje, da v primeru, ko stroški energije v letu 2022 niso izkazani, ni mogoče govoriti o povečanju stroškov, zato do pomoči za gospodarstvo v takšnem primeru subjekt ni upravičen. Če subjekt ne izkazuje stroškov energije v letu 2021, jih pa izkazuje v letu 2022, pomoč za gospodarstvo lahko prejme, pod pogojem, da izpolnjuje tudi ostale pogoje, ki so določeni za prejem pomoči. Pri oddaji vloge preko eDavkov, za namen izračuna upravičenosti do višine pomoči, se v polje »Stroški energije (AOP 132/ konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2021« vpiše znesek 1 euro.

Ne glede na to, da pa subjekt stroškov energije (AOP 132) v letu 2019 ni izkazoval, je upravičen do pomoči za gospodarstvo, če izpolnjuje tudi ostale pogoje za uveljavljanje pomoči. Pri določitvi zneska pomoči iz tabele v 7. odstavku 2. člena ZUOPDCE, bo v takšnem primeru uporabil prvi stolpec, kamor so uvrščena podjetja, ki izkazujejo stroške energije v celotnih poslovnih odhodki v višini od 0-3 %.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!